Toernooireglementen

 

 • De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KNVB.
 • Sportiviteit en veiligheid van alle deelnemers en belangstellenden staan centraal, om dit te waarborgen dient iedere teamleider zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen voor de begeleiding van zijn/haar team.
 • Aanvangstijd van het toernooi is 9.30 uur
 • Deelnemende teams dienen uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig te zijn. De teamleider worden verzocht zich direct te melden bij de toernooileiding in het wedstrijdsecretariaat.
 • Ieder team dient 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij het juiste veld aanwezig te zijn.
 • Er wordt in poules gespeeld.
 • Elke wedstrijd staat onder leiding van een scheidsrechter van Swift ’64. Elke beslissing van de scheidsrechter dient gerespecteerd te worden.
 • Het in het speelschema eerst genoemde team neemt de aftrap.
 • In voorkomend geval (bij gelijke clubkleuren) zal het in het speelschema eerst genoemde team de ter beschikking gestelde hesjes moeten dragen.
 • Gedurende de wedstrijd mag er onbeperkt worden gewisseld.
 • Begin- en eindsignaal worden centraal gegeven. Alleen een strafschop welke binnen de speeltijd wordt toegekend, mag na het centrale eindsignaal genomen worden.
 • Tijdens de wedstrijden wordt niet van helft gewisseld.
 • Een gewonnen wedstrijd levert 3 punten op, een gelijkspel 1 punt en een verloren wedstrijd 0 punten.
 • Bij gelijke eindstand in punten, in de poule fase, telt het onderlinge resultaat. Indien dit ook gelijk is telt het saldo (voor min tegen) in doelpunten.
 • Bij het wedstrijdsecretariaat worden de uitslagen van de wedstrijden bijgehouden en voor een ieder zichtbaar gesteld.
 • Indien een speler uit het veld wordt gestuurd wegens onsportief gedrag is deze voor de rest van het toernooi uitgesloten van deelname.
 • In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.

 

Om ca. 15.00/ 15.30 uur zal de prijsuitreiking plaats vinden.